Longweiler Batgirl 9 kk

Longweiler Raffish Renata 12 v

Longweiler Red Devil 4 kk

Longweiler Red Devil, 4 kk

Longweiler Zippy Monster 8 v

Longweiler Red Devil 4v kk

Longweiler Batgirl 9 kk

C.I.B. FI MVA SE MVA EE MVA HeV-15

Longweiler Zippy Monster

8 v.

C.I.B. FI MVA SE MVA EE MVA HeV-15

Longweiler Zippy Monster

8 v.

kuva & om A Junikka

Longweiler Clarabelle

1 v

kuva & om

P Ranta-Ropo

Longweiler Forest Flower

kuva & om M ja P Oksanen

FI MVA Longweiler I´m So Funny

om M Pokela

Longweiler Monster Man

kuva & om T Suuronen